چین دستگاه حکاکی شیشه دو سر ساخت کاور گوشی موبایل

دستگاه حکاکی شیشه دو سر ساخت کاور گوشی موبایل

اندازه میز کار: 500 میلی متر * 700 میلی متر
فاصله دوک دوک: 330 میلی متر
سکته مغزی محور X: 370 میلی متر
1